İnsan Hakları Kavramı ve Bunların Korunması

İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklar uzun süredir anayasal düzeyde iç hukuk kurallarıyla korunmakta iken,…