Günlük Hayat Sözleşmeleri

Sözleşmelerin Kısa Bir Tarihi ve Anayasal Değerlendirmesi Sözleşmeler, özel hukukun bir parçası olarak tarihin ilkel…