Yazarlarımız

Hasan Serat GÖKÇEK (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Medeni hukuk, idare hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanlarına yönelik yazılar yazmaktadır.

Selahattin Erdem KURU (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Evren YURDAKAVUŞAN (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Burak CAN (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Hukuk felsefesi, hukuk tarihi ve Roma hukuku ile ilgilenmekte olup yazıları bu alanlara yöneliktir.

Kadir PINAR (Katholieke Universiteit Leuven) – İnsan hakları, uluslararası hukuk ve özellikle Avrupa hukukuyla ilgilenmektedir.